1. Udalosti
  2. Inventár

Consecration

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.