1. Poznámky
  2. Inventár

Divine Magick

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.