1. Rody
  2. Inventár

Kharo Clan

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.