1. Ancestries
  2. Inventár

Elemtiva

Incarnation

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.