1. Denníky
  2. Inventár

Important Party Documents

Note

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.