Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo boostnutím kampane.

  1. Denníky
  2. Inventár

The Maw's Ritual

Notebook

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.