Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo boostnutím kampane.

  1. Denníky
  2. Inventár

The Veil Guard Journal

Journal

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.