1. Denníky
  2. Inventár

More Than Death

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.