Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo boostnutím kampane.

  1. Denníky
  2. Inventár

From an outside perspective: Looking in from the Shadowfell

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.