Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo enabling premium features for kampane.

  1. Miesta

Bottoms Up Club

Neutral Ground

Záznam

A club, popular amongst the more woke members of the University next door. Said to be free from the influence of Vampires. Mechanism unknown.

Vytvorené FunzoSuruali pred 2 rokmi. Posledná úprava FunzoSuruali pred mesiacom