1. Schopnosti
  2. Inventár

All Your Teeth are Falling Out

Nightmare

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.