1. Schopnosti
  2. Inventár

Adamant Hand (••)

Advantage

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.