Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo enabling premium features for kampane.

  1. Schopnosti
  2. Inventár

Alchemist’s Touch (Matter ••)

Spell

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.