Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo boostnutím kampane.

Boostnutá funkcia

Inštaluj a spravuj pluginy z Trhovisko.

Pre prístup k tejto funkcionalite je nutné boostnuť kampaň.

Boostni Kanka Documentation
Boosted image