Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo enabling premium features for kampane.

  1. Postavy
  2. Atribúty

Homer Janson

Lord of Saxton
Noble
Prvky ako HP alebo Inteligenciu nejakého objektu s atribútmi je možné referencovať. Atribúty pridáš ručne kliknutím na tlačidlo Spravovať alebo aplikovaním niektorej zo šablón atribútov.