Pomoc

Usuń reklamy wspierając Kankę lub doładowując kampanię.

Jak używać filtrów

Możesz zmniejszyć liczbę wyświetlanych elementów za pomocą filtrów. Pola tekstowe posiadają kilka opcji które pozwalają dodatkowo zawęzić filtrowanie.

!...
Umieszczając przed tekstem zapytania ! możesz szukać wszystkiego, co nie posiada w takiego tekstu.
...!
Umieszczając po tekście zapytania ! możesz szukać wszystkiego, co posiada dokładnie taki tekst.
!!
Wpisując w treści zapytania !! wyszukasz elementy, które mają to pole puste.

Możesz łączyć opcje wyszukiwania używając ;, na przykład Alex;!Smith

Filtry i zadane kolumny dla danej listy


Kiedy ustawisz filtry, możesz skopiować ich wartość do schowka. Możesz ich wówczas użyć do filtrowania widżetów pulpitu albo tworząc skróty.