Czym są Konwersacje?

Konwersacje służą do prowadzenia rozmów między postaciami albo między uczestnikami kampanii. Możesz użyć tej opcji by zarchiwizować ważną rozmowę między drużyną a BNem, albo jeżeli prowadzisz grę zdalnie, przez maile.

Powrót do FAQ