Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Przedmioty
  2. Zasoby

Freedom's Bite

Dagger +2