Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Cechy

Expedition 10 - Rarder's Account

Element może posiadać cechy, na przykład Punkty Wytrzymałości albo Inteligencję. Cechę możesz ustalić i dodać ręcznie klikając na Zarządzaj albo zastosować szablon.