1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 18: The Gala

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.