1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 14: Entombment

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.