1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 12: Descendant

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.