1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 10: Personal Things

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.