1. Notatki
  2. Wyposażenie

Imperial Family Names

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.