1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 2: The Card Lady

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.