1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 1: The Actor

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.