1. Notatki
  2. Wyposażenie

Crime & Law

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.