1. Notatki
  2. Wyposażenie

Getting the Group Together

Game Mechanics

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.