Pomiń nawigację

Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

Player Character

Szczegóły

He's a frog. 


And he's a dick. 

Stworzone przez Christopher Gerlach 9 miesięcy temu. Ostatnio zmienione przez Christopher Gerlach 9 miesięcy temu

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj Living Golarion