1. Notatki
  2. Wyposażenie

Magickal Ailments

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.