Pomiń nawigację

Szczegóły

Praxys is the dwelling place of Sydon, the Lord of Storms. It is a great tower of stone, which stands atop a headland of limestone. Sydon’s  tower projects a piercing ray of light which can be seen from miles away as it sweeps the ocean, searching for trespassers. No one knows where it is located.

Wzmianki o elemencie

Ten element wzmiankowano w opisie 3 elementów, notek albo kampanii. Szczegóły.

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj The Odyssey