1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Important Party Documents

Note

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.