Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Cechy

The Maw's Ritual

Notebook
Element może posiadać cechy, na przykład Punkty Wytrzymałości albo Inteligencję. Cechę możesz ustalić i dodać ręcznie klikając na Zarządzaj albo zastosować szablon.