1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Keedin's Song and Poetry Book

Song/Poetry Book

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.