Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Postaci
  2. Zdolności

Brendel Haldir