Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Historie
  2. Wyposażenie

Primary Timestream

Primary

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.