Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Zasoby

From an outside perspective: Looking in from the Shadowfell