Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Rodziny
  2. Wyposażenie

Falmoy

Aristocratic

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.