Pomiń nawigację

Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Notatki

Customising the sidebar

Advanced Feature

Szczegóły

Boosted Campaigns can customise their sidebars. To do so, go to World and Sidebar setup.

In this interface, you can reorder elements of the sidebar, change their icons, as well as their labels. These change effect all users of the campaign and in all languages. The custom names aren't reflected in the rest of the application.

When reordering elements of the sidebar, you cannot for example put Quick Links inside another element. You can however make Conversations as the first element of the sidebar, if you so wish.

Stworzone przez Jay 8 miesięcy temu. Ostatnio zmienione przez Jay 8 miesięcy temu

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj Kanka Documentation