Pomiń nawigację

Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Notatki
  2. Cechy

Boosted Campaigns

Advanced Feature
Element może posiadać cechy, na przykład Punkty Wytrzymałości albo Inteligencję. Cechę możesz ustalić i dodać ręcznie klikając na Zarządzaj albo zastosować szablon.

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj Kanka Documentation