Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.