Skip navigation

Plan

Naša glasanja zajednice oblikuju naš rad, tako da iako nemamo višemjesečni plan puta, lako je biti u tijeku s onim što je traženo i na čemu se trenutno radi.

Sljedeće

Ova Trello ploča sadrži sve funkcionalnosti i poboljšanja na kojima se trenutno radi.

Zahtjevi za značajke

Ova Trello ploča sadrži sve funkcionalnosti koje je zajednica tražila, kao i sve planirane funkcionalnosti i poboljšanja koja će jednog dana biti dio aplikacije.