Skip navigation

Odnosi

Izgradi složenu mrežu odnosa između entiteta svog svijeta.

Ako zaboraviš tko je roditelj ili prijatelj iz djetinjstva lika, tada je stvaranje odnosa između entiteta pravi put. Svi entiteti mogu imati veze s drugim entitetima.

Kanka relations

Stvori odnose između dva entiteta i upotrijebi polje stava da bi znao/la što ljudi osjećaju jedni prema drugima ili upotrijebi boje da bi brzo utvrdio/la o kakvoj je vezi riječ. Odnosi se mogu zrcaliti, pa promjena jednog mijenja odnos na drugom entitetu.

Vrlo važni odnosi također se mogu pikvačiti za glavnu stranicu entiteta. To se može koristiti kako bi osigurao/la da nikada ne zaboraviš tko je suparnik liku igrača.

Pojačane kampanje također dobivaju vizualni istraživač za navigaciju između odnosa entiteta.

Kanka relation explorer

Ostale funkcionalnosti

Ovlasti

Ovlasti se mogu postaviti za module ili za svaki pojedinačni entitet. Kampanje mogu biti javne i za cijeli svijet.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti

Karte

Prenesite karte svojih svjetova, gradova i špilja, te im dodajte korisne oznake i veze.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti

Kalendari

Izradi vlastite kalendare i organiziraj svoju kampanju oko njih.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti