Karte

Karte su najbolji način za istraživanje bogatog svijeta u Kanki. U svoju kampanju prenesi karte, dodaj im slojeve i markerem, te dopusti igračima da otkriju izgrađeni svijet.

Svaka kampanja u Kanki može imati više karata. Karta može predstavljati svijet, kontinent, carstvo, grad, tamnicu, svemirski brod, bojnu kartu i još mnogo toga. Svaka karta ima podignutu jednu osnovnu sliku na koju možeš dodati markere.

Kanka map setup

Karte također mogu imati više slojeva, a to su slike prikazane ispod markera. Za efekt magle rata možete učitati kartu sa skrivenim informacijama kao osnovnom slikom i dodati sloj s mapom sa svim detaljima i učiniti je vidljivom samo tebi.

Markeri mogu imati oblik pribadača, naljepnica, krugova ili proizvoljnih oblika. Mogu imati oznaku i opis ili ukazivati na entitet kampanje. Ako je oznaka povezana s entitetom, a korisnik koji gleda kartu nema dopuštenje da je vidi, oznaka neće biti vidljiva. Grupe se mogu stvarati prilikom uređivanja karte, a markeri se mogu dodijeliti grupi. Svaka grupa se može zatim uključiti da se prikazuje ili ne tijekom gledanja karte, te se može učiniti privatnom. Na primjer, sve zamke tamnice možeš imati kao markere u grupi koja je vidljiva samo tebi.

Istraži primjer karte

Pojačane kampanje imaju mogućnost prilagodbe ikona i boja markera, omogućujući im da povećaju vizualnu jasnoću svoje karte. Pretplatnici mogu poslati i veće slike.

Kanka map

Ostale funkcionalnosti

Ovlasti

Ovlasti se mogu postaviti za module ili za svaki pojedinačni entitet. Kampanje mogu biti javne i za cijeli svijet.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti

Kalendari

Izradi vlastite kalendare i organiziraj svoju kampanju oko njih.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti

Kronologije

Vizualno predstavi kronologije svojih svjetova, carstava, plemićkih obitelji ili čak jednog lika.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti