Skip navigation

Naslovne ploče

Naslovna ploča kampanje prvo je što korisnik vidi prilikom prijave. Pojačane kampanje mogu imati više naslovnih ploča, kontrolirajući koje uloge imaju pristup njima.

Kada izradiš svoju prvu kampanju, tvoja će naslovna ploča sadržavati pozdravnu poruku i popis nedavno izmijenjenih cjelina kampanje. Na dnu se nalazi gumb za postavljanje naslovne ploče koji vodi do stranice za postavljanje. Pristup ovom sučelju imaju samo članovi administratorske uloge kampanje.

Na ovoj stranici možeš dodavati, mijenjati i uklanjati programčiće s naslovne ploče. Programčiće možeš premještati povlačenjem i ispuštanjem u novi položaj. Premještanje položaja programčića je trenutno. Ova funkcija povlačenja i ispuštanja ne radi na mobilnim uređajima.

Kanka dashboard setup

Pojačane kampanje imaju mogućnost stvaranja više naslovnih ploča. Klikom na gumb Nova naslovna ploča može se stvoriti nova naslovna ploča.

Kanka dashboard edit

Prilagođene naslovne ploče imaju mogućnost ne prikazivati zaglavlje kampanje, što je uvijek vidljivo na zadanoj naslovnoj ploči. Postavljanje programčića zaglavlja kampanje na prilagođenu naslovnu ploču uvijek će ga prikazati na vrhu nadzorne ploče, bez obzira na to gdje se nalazi među programčićima.

Ostale funkcionalnosti

Ovlasti

Ovlasti se mogu postaviti za module ili za svaki pojedinačni entitet. Kampanje mogu biti javne i za cijeli svijet.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti

Odnosi

Svaki entitet može imati složenu mrežu odnosa s drugim entitetima, uključujući tajne odnose nevidljive za igrače.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti

Kalendari

Izradi vlastite kalendare i organiziraj svoju kampanju oko njih.

Nauči više o ovoj funkcionalnosti