Mogu li stvoriti proizvoljne vrste entiteta?

Kanka dolazi s nizom unaprijed definiranih tipova entiteta koji međusobno djeluju. Dopuštanje proizvoljnih tipova entiteta zahtijeva rekonstrukciju aplikacije ispočetka i kosi se sa svrhom alata s unaprijed definiranim tipovima kako bi se ljudima pomoglo u izgradnji svijeta, a ne da se smišlja kako organizirati stvari. Nadalje, Kanka je fleksibilna s oznakama koje mogu predstavljati većinu proizvoljnih tipova entiteta.

Povratak na često postavljanja pitanja