Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

Unos

Elementals - Elemtiva (si), Elemtivals (pl)

Spomenuti entitet

Ovaj se entitet spominje u 2 entiteta, bilješki ili kampanja. Vidi detalje.

Created by J Wall prije 1 godinu. Last modified by J Wall prije 3 tjedna