Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

Entiteti mogu imati predmete priložene sebi kako bi kreirali inventar.