Skip navigation

Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

Drug

Dodaj sposobnosti za ovaj entitet. Uvijek možeš promijeniti vidljivost ili ukloniti sposobnost. Sposobnosti koje pripadaju istoj sposobnosti roditelju će se prikazati kao filter kutije.