Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

  1. Dnevnici
  2. Inventar

An Introduction to Lae'vi

Introduction

Entiteti mogu imati predmete priložene sebi kako bi kreirali inventar.